"רק על עצמי לספר ידעתי"
מקבץ שירים, מחשבות, הרהורים

דף נחיתה משבר לכלי 2024
25
נוכחת ומונחת
הודיה26 (1) (1)
זזה הצידה
הודיה25 מתוקן (1) (1)
תלויה ועומדת
הודיה24 מתוקן (1) (1)
הצל שלי ואני
הודיה22 מתוקן (1) (1)
בית הלל ובית שמאי
הודיה21 מתוקן (1) (1)
לקבל או לתת אמון?
הודיה20 מתוקן (1) (1)
רצוא ושוב
הודיה18 מתוקן (1) (1)
אהבה שמקלקלת את השורה
הודיה17 מתוקן (1) (1)
להסכים לא לדעת
הודיה16 (1) (1)
רשמים מיומן מסע
הודיה15 מתוקן (1) (1)
מותר שיהיה כבד
הודיה14 מתוקן (1) (1)
הילדה של אז
הודיה8 מתוקן (1) (1)
רשות היחיד ורשות הרבים
הודיה4 מתוקן (1) (1)
בתוך הסערה
הודיה3 מתוקן (1) (1)
יש לך מקום
הודיה2 מתוקן (1) (1)
סדק הופל למרחב
אבא הודיה תמונה
אבא , אבא יקר שלי..
יודעת שזכיתי!